ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, y biết x^2-25=y(y+6)

1.Giải phương trình nghiệm nghuyên

a)\(x^2-25=\) \(y\left(y+6\right)\)

b)\(x^2+x+6=y^2\)

c)\(x^2-4x=169-5y^2\)

d)\(x^2+13y=100+6xy\)

e)\(x^2-x=6-y^2\)

2.Tìm \(x,y,z,t\)\(\in N\)*

a)\(x+y+z=x.y.z\)

b)\(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{t^2}=1\)

c)\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=2\)

d)\(5\left(xy+yz+zx\right)=4xyz\)

3.Tìm \(x,y\in Z\)

a)\(y^3-x^3=3x\)

b)\(y^3=x^3+x^2+x+1\)

c)\(x^4+y^2+1=y^2\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(x^2-25=y\left(y+6\right)\) (1)

  \(\Leftrightarrow x^2-y^2-6y-25=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2-\left(y+3\right)^2=16\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-y-3\right)\left(x+y+3\right)=16\)

  Xét các trường hợp, ta tìm được các no nguyên của pt (1).

  \(x^2+x+6=y^2\) (2)

  \(\Leftrightarrow4x^2+4x+24=4y^2\)

  \(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^2-\left(2y^2\right)=-23\)

  \(\Leftrightarrow\left(2x+1-2y\right)\left(2x+1+2y\right)=-23\)

  Xét các trường hợp, ta tìm được các no nguyên của pt (2).

  \(x^2+13y^2=100+6xy\) (3)

  \(\Leftrightarrow x^2-6xy+9y^2+4y^2=100\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-3y\right)^2+\left(2y\right)^2=0^2+\left(\pm10\right)^2=\left(\pm6\right)^2+\left(\pm8\right)^2\)

  Xét các trường hợp, ta tìm được các no nguyên của pt (3).

  \(x^2-4x=169-5y^2\) (4)

  \(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2+5y^2=173\)

  Ta thấy:

  \(5y^2\) luôn có chữ số tận cùng là 5 hoặc 0

  => Để thoả mãn pt (4), (x - 2)2 phải có chữ số tận cùng là 8 hoặc 3 (vô lý)

  Vậy pt (4) vô n0.

  \(x^2-x=6-y^2\) (5)

  \(\Leftrightarrow4x^2-4x=24-4y^2\)

  \(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^2+\left(2y\right)^2=25=\left(\pm25\right)^2+0^2=\left(\pm3\right)^2+\left(\pm4\right)^2\)

  Xét các trường hợp, ta tìm được các no nguyên của pt (5).

    bởi Nguyễn Lê Hùng 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1