Tìm x biết (X-2)^2-(x-3)(x+3)=6

bởi truc lam 31/05/2019

Tìm x :

a ) \(\left(x-2\right)^2-\left(x-3\right)\left(x+3\right)=6.\)

b ) \(4\left(x-3\right)^2-\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)=10\)

Câu trả lời (1)

 • Theo bài ra , ta có :

  ( x-2 )2 - ( x-3 )( x+3 ) = 0

  =) x2-2x+1 - x2 + 9 = 0

  =) -2x + 10 = 0

  =) -2x = -10

  =) x = 5

  Vậy x = 5

  b) 4(x-3)2 - (2x-1)(2x+1) = 10

  =) 4x2 - 24x + 36 - 4x2 + 1 = 10

  =) -24x + 37 = 10

  =) -24x = -27

  =) x = \(\frac{9}{8}\)

  Vậy \(x=\frac{9}{8}\)

  Chúc bạn hok tốt =))ohook

  bởi Trần thị lan Anh 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan