AMBIENT

Tìm x biết x+1=(x+1)^2

bởi Huong Duong 22/10/2018

Tìm x

A) x+1=(x+1)^2

B) x^3+x=0

Câu2 chứng minh rằng : n^2(n+1)+2n(n+1) luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Tìm x:

  A) \(x+1=\left(x+1\right)^2\)

  \(\Leftrightarrow x+1=x^2+2x+1\)

  \(\Leftrightarrow x^2+2x+1-x-1=0\)

  \(\Leftrightarrow x^2+x=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-1\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(S=\left\{0;-1\right\}\)

  B) \(x^3+x=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x^2+1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x^2+1=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x^2=-1\end{matrix}\right.\) ( loại trường hợp x2 = -1 do x2 \(\ge0\forall\)x )

  Vậy S = \(\left\{0\right\}\)

  Câu 2 : Giải:

  Ta có: \(n^2\left(n+1\right)+2n\left(n+1\right)\)

  = \(\left(n+1\right)\left(n^2+2n\right)=\left(n+1\right).n.\left(n+2\right)\)

  Tích của 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 6.

  Do n \(\in\) Z và n , n+1, n+2 là 3 số liên tiếp nên (n+1)n(n+2) chia hết cho 6. Do đó \(n^2\left(n+1\right)+2n\left(n+1\right)\)chia hết cho 6(đpcm)

  bởi Phan thi Tâm 22/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>