ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x biết 8(x+1/x)^2+4(x^2+1/x^2)^2-4(x^2+1/x^2)(x+1/x)^2=(x+4)^2

Giải phương trình: \(8\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2+4\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)^2-4\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2=\left(x+4\right)^2\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Đặt \(x+\dfrac{1}{x}=a\)

  ta có \(\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2=a^2\Rightarrow x^2+2+\dfrac{1}{x^2}=a^2\Rightarrow x^2+\dfrac{1}{x^2}=a^2-2\)

  ta có \(8\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2+4\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)^2-4\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2=\left(x+4\right)^2\)\(\Leftrightarrow8a^2+4.\left(a^2-2\right)^2-4\left(a^2-2\right)a^2=\left(x+4\right)^2\)

  \(\Leftrightarrow8a^2+4\left(a^4-4a^2+4\right)-4a^4+8a^2=\left(x+4\right)^2\)

  \(\Leftrightarrow8a^2+4a^4-16a^2+16-4a^4+8a^2-\left(x+4\right)^2=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+4\right)^2=16\)

  \(\Leftrightarrow x+4=4\) hoặc \(x+4=-4\)

  \(\Leftrightarrow x=-4\) ( thỏa mãn x\(\ne\)0) hoặc x=0 (ktm x\(\ne\)0)

  vậy x=-4

  banh

    bởi Ngọc Tuyền Nguyễn Thiện 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ban oi sai r x=-2 hoac-6

   

    bởi Mai Thu 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sai đáp án là x=-8 mà.Tính lại đi bạnfrown

    bởi Đào Thị Mai Anh 03/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1