AMBIENT
UREKA

Tìm x biết 3x (x - 4) + 12x - 48 = 0

Tìm x biết

a, 3x (x - 4) + 12x - 48 = 0

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (6)

 •      3x ( x - 4 ) + 12x - 48 = 0
  ⇔ 3x2 -12x + 12x - 48     = 0
  ⇔ 3x2 - 48                      = 0
  ⇔ 3x2                             = 48
  ⇔  x2                              = 16
  ⇒ x = 4 hoặc x = -4

    bởi Nguyễn Hoàng Ngân 19/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • ta có : 

  3x (x - 4) + 12x - 48 = 0

  3x(x-4) +12(x-4) =0

  3(x+4)(x-4)=0

  3(x^{2}-4^{2} )=0

  \Rightarrow x^{2}-4^{2}=0

  \Rightarrow x^{2}-4^{2}=0

  \Rightarrow (x-4)^{ 2} =0

  \Rightarrow x= 4  hoặc x=-4

    bởi Nguyễn Thúy Hằng 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3x ( x - 4 ) + 12x - 48 = 0

  3x( x-4) + 12(x-4)=0
  (x-4)3(x+4)=0

  => x= 4 hoặc x=-4
   

    bởi Tuyết Ngân 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=4 hoặc x=-4

    bởi Nguyễn Đăng Khoa 30/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3x ( x - 4 ) + 12x - 48 = 0

  3x( x-4) + 12(x-4)=0
  (x-4)3(x+4)=0

  => x= 4 hoặc x=-4
   

    bởi Huyền Vũ 22/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON