Tìm x biết 2x|x-2016|-2x+4032=0

bởi Quynh Nhu 31/07/2019

giúp mình giải bài này vs nhé:
TÌM x:a.2x[x-2016]-2x+4032=0
b. 5x[x-3]=x-3               c.[3x-1]mũ2=[x+2]mũ2 

mai mình phải nộp bài rồi

Câu trả lời (1)

 • a)\(2x\left(x-2016\right)-2x+4032=0\)

  \(\Leftrightarrow2x\left(x-2016\right)-2\left(x-2016\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(2x-2\right)\left(x-2016\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow2\left(x-1\right)\left(x-2016\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x-1=0\\x-2016=0\end{array}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=1\\x=2016\end{array}\right.\)

  b)\(5x\left(x-3\right)=x-3\)

  \(\Leftrightarrow5x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(5x-1\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x-3=0\\5x-1=0\end{array}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=3\\x=\frac{1}{5}\end{array}\right.\)

  c)\(\left(3x-1\right)^2=\left(x+2\right)^2\)

  \(\Leftrightarrow\left(3x-1\right)^2-\left(x+2\right)^2=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(3x-1+x+2\right)\left[\left(3x-1\right)-\left(x+2\right)\right]=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(4x+1\right)\left(2x-3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}4x+1=0\\2x-3=0\end{array}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=-\frac{1}{4}\\x=\frac{3}{2}\end{array}\right.\)

   

   

   

   

   

  bởi Nguyen Giang 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan