Tìm x biết ( 2x + 1 )^2 - 4 ( x + 2 )^2 = 9

bởi Mai Trang 29/04/2019

Đây là bài tập của bài : Nhưng hằng đẳng thức đáng nhớ ( các bạn vận dụng công thức làm giùm mình nhé )

tìm x biết 

a ) ( 2x + 1 )2 - 4 ( x + 2 )2 = 9

b ) 3 ( x - 1 )2 - 3x ( x - 5 ) = 1

giúp mình với nhé cảm ơn nhiều ạ

Câu trả lời (1)

 • a ) ( 2x + 1 )2 - 4 ( x + 2 )2 = 9

     4x2 + 4x + 1 - 4 ( x2 +4x + 4 ) = 9

     4x2 + 4x + 1 - 4x2 -16x -16      = 9

              -12x - 15                         = 9

              -12x                                = 24

                  x                                 = -2

  b) 3 ( x - 1 )2 - 3x ( x - 5 ) = 1

      3 ( x2 - 2x + 1 ) - 3x2 + 15x = 1

      3x2 - 6x + 3 - 3x2 + 15x      = 1

               9x + 3                        = 1

               9x                              = -2

                x                               = \(\frac{-2}{9}\)                         

  bởi Phạm Văn Hưng 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan