Tìm GTNN của biểu thức 3x^4+4x^2-2

bởi Nguyễn Hồng Tiến 30/04/2019

1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 3x4+4x2-2
2. Nghiệm của đa thức : (x+2+2)(x+1)
3. Với mọi x thì biểu thức 6x-2(3x-5) có giá trị không đổi là . . . ?
4. Biết hai đơn thức 3x2.xn+2m.x.y.ym-3 và 12(xy)8.x7.y4-m . Khi đó giá trị nguyên n thõa mãn là n = .....?

Câu trả lời (1)

 • 1. Đặt \(t=x^2,t\ge0\)

  \(3x^4+4x^2-2\ge3.0+4.0-2=-2\)

  => MIN = -2 khi x = 0

  2. \(\left(x^2+2\right)\left(x+1\right)=0\)\(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x^2+2=0\\x+1=0\end{array}\right.\)

  Vì \(x^2+2\ge2>0\) => Vô nghiệm

  Vậy x+1 = 0 => x = -1

  3. Kết quả là 10

  4. Ko rõ đề

  bởi Nguyễn Như 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan