ADMICRO

Tìm GTLN của biểu thức -x^2+x+1/2

Đề bài: Tìm GTLN của biểu thức: ( theo hằng đẳng thức đáng nhớ )

5. -x mũ 2 + x + 1/2

6. -1/4x mũ 2 + x - 2

7. -1/9x mũ 2 - 1/3x + 1

8. -2x mũ 2 + 2xy - 2y mũ 2 + 2x + 2y - 8

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 
 
 
 • Giải:

  5) \(-x^2+x-\dfrac{1}{2}\)

  \(=-x^2+x-\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}\)

  \(=-\left(x^2-x+\dfrac{1}{4}\right)+\dfrac{3}{4}\)

  \(=-\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}\le\dfrac{3}{4}\)

  \(\Leftrightarrow x-\dfrac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\)

  Vậy ...

  6) \(-\dfrac{1}{4}x^2+x-2\)

  \(=-\dfrac{1}{4}x^2+x-1-1\)

  \(=-\left(\dfrac{1}{4}x^2-x+1\right)-1\)

  \(=-\left(\dfrac{1}{2}x-1\right)^2-1\le-1\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}x-1=0\Leftrightarrow x=2\)

  Vậy ...

  7) \(-\dfrac{1}{9}x^2-\dfrac{1}{3}x+1\)

  \(=-\dfrac{1}{9}x^2-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{4}\)

  \(=-\left(\dfrac{1}{9}x^2+\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{4}\right)+\dfrac{5}{4}\)

  \(=-\left(\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{5}{4}\le\dfrac{5}{4}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{3}x+\dfrac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{3}{2}\)

  Vậy ...

  8) \(-2x^2+2xy-2y^2+2x+2y-8\)

  \(=-x^2+2xy-y^2+2x-x^2+2y-y^2-1-1-6\)

  \(=-\left(x^2-2xy+y^2\right)-\left(x^2-2x+1\right)-\left(y^2-2y+1\right)-6\)

  \(=-\left(x-y\right)^2-\left(x-1\right)^2-\left(y-1\right)^2-6\le-6\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y=0\\x-1=0\\y-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x=y=1\)

  Vậy ...

    bởi Trần Đức Duy 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề bài: Tìm GTLN của biểu thức: ( theo hằng đẳng thức đáng nhớ )

  1. -x mũ 2 - 2x - 2

  2. -4x mũ 2 + 12x + 10

  3. -x mũ 2 - 4x

  4. -x mũ 2 + 6x - 5

    bởi Nguyễn Sơn Ca 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  \(-x^2-2x-2\)

  \(=-x^2-2x-1-1\)

  \(=-\left(x^2+2x+1\right)-1\)

  \(=-\left(x+1\right)^2-1\le-1\)

  \(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

  Vậy ...

  2) \(-4x^2+12x+10\)

  \(=-4x^2+12x-9+19\)

  \(=-\left(4x^2-12x+9\right)+19\)

  \(=-\left(2x-3\right)^2+19\)

  \(=19-\left(2x-3\right)^2\le19\)

  \(\Leftrightarrow2x-3=0\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{2}\)

  Vậy ...

  3) \(-x^2-4x\)

  \(=-x^2-4x-4+4\)

  \(=-\left(x^2+4x+4\right)+4\)

  \(=-\left(x+2\right)^2+4\le4\)

  \(\Leftrightarrow x+2=0\Leftrightarrow x=-2\)

  Vậy ...

  4) \(-x^2+6x-5\)

  \(=-x^2+6x-9+4\)

  \(=-\left(x^2-6x+9\right)+4\)

  \(=-\left(x-3\right)^2+4\le4\)

  \(\Leftrightarrow x-3=0\Leftrightarrow x=3\)

  Vậy ...

    bởi Trần Chí Hào 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)