ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm GTLN của biểu thức 2x-x^2

1. Làm tính chia: (x4-x3-3x2+x+2):(x2-1)

2. Tìm GTLN của biểu thức:

a. 2x-x2

b. -2x2-4x+6

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Bài 2:

  \(a,2x-x^2=-\left(x^2-2x+1\right)+1\)

  \(=-\left(x-1\right)^2+1\le1\forall x\)

  Vậy GTLN của biểu thức là 1 khi x - 1 =0 => x = 1

  \(b,-2x^2-4x+6=-2\left(x^2+2x+1\right)+8\)

  \(=-2\left(x+1\right)^2+8\le8\forall x\)

  vậy GTLN của bt là 8 khi x + 1 =0 => x = -1

    bởi Le huynh an An 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 2:  a, 2x-x2

    = -x2+2x

     = -(x2- 2x+1)-1

     = -(x-1)2 -1

  Do (x-1)2 >= 0 với mọi x.

  => -(x-1)2 <= 0 với mọi x

  => -(x-1)2 -1  <= -1 với mọi x

  Dấu"=" xảy ra khi:

  -(x-1)=0 hay -(x-1)=0

  => x=1

  Vậy giá trị lớn nhất của biếu thức trên là -1 khi x=1.

  b, -2x2 - 4x +6

  = -2(x2 +2x-3)

  =-2(x2 -2x+1-1-3)

  =-2(x-1)2 -4

  Do (x-1)2 >= 0 với mọi x

  => -2(x-1)2 <= 0 với mọi x

  => -2(x-1) -4 <= -4 với mọi x

  Dấu"=" xảy ra khi -2(x-1) =0 hay x-1=0

  => x=1

  Vậy GTLN của biểu thức trên là -4 tại x=1

    bởi Nguyễn Thi 13/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1