Tìm giá trị nhỏ nhất x^2-2x-1

bởi hồng trang 29/04/2019

tìm giá trị nhỏ nhất 

\(x^2-2x-1\)

Câu trả lời (1)

 • Đặt \(A=x^2-2x-1\)

             \(=x^2-2x+1^2-1-1\)

             \(=\left(x^2-2.1.x+1^2\right)-2\)

             \(=\left(x-1\right)^2-2\)

  Ta có : \(\left(x-1\right)^2\ge0\)

  \(\Rightarrow\left(x-1\right)^2-2\ge-2\)

  Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi \(x-1=0\)

                                                     \(x=1\)

  Vậy \(Min_A=-2\) khi và chỉ khi \(x=1\)

   

  bởi Nguyễn Quang 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan