Tìm a, b để 2x^3-x^2+ab+b chia hết x^2-1

bởi thanh hằng 29/04/2019

Tìm a, b để:

2x3-x2+ab+b chia hết x2-1

Câu trả lời (1)

 • Đặt \(f\left(x\right)=2x^3-x^2+ab+b\)

  Vì f(x) chia hết cho x2-1 nên \(f\left(x\right)=2x^3-x^2+ab+b=\left(x-1\right)\left(x+1\right).Q\left(x\right)\)

  Suy ra \(f\left(1\right)=2-1+ab+b=0\Rightarrow ab+b=-1\)

  \(f\left(-1\right)=-2-1+ab+b=0\Rightarrow ab+b=3\)

  Suy ra hệ \(\begin{cases}ab+b=-1\\ab+b=3\end{cases}\)

  => Đề sai

  bởi Phương Ngọc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan