Tìm a, b, c biết (x^2 + cx + 2).(ax + b) = 2x^3 - 7x^2 - 2

bởi Hong Van 17/11/2018

Các bạn ơi cho mình hỏi tí nhé:

Tìm a,b,c trong phương trình sau:

(x2 + cx + 2).(ax + b) = 2x3 - 7x2 - 2

giúp mình với nhé!!!!!khocroi

Câu trả lời (1)

 • sửa đề: \(\left(x^2+cx+2\right)\left(ax+b\right)=2x^3-7x^2+2\)

  \(\left(x^2+cx+2\right)\left(ax+b\right)=2x^3-7x^2+2\\ \Leftrightarrow ax^3+bx^2+acx^2+bcx+2ax+2b=2x^3-7x^2+2\)

  \(\Leftrightarrow ax^3+\left(b+ac\right)x^2+\left(bc+2a\right)x+2b=2x^3-7x^2+2\)

  từ đó, suy ra :

  \(\left\{{}\begin{matrix}a=2\\b+ac=-7\\bc+2a=0\\2b=2\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=2\\b+2c=-7\\bc=-4\\b=1\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=2\\b=1\\c=-4\end{matrix}\right.\)

  bởi Hồ Kim Quý 17/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan