Tỉ số giữa hai số là 3/2 .Nếu chia số đó cho 4

bởi Nguyễn Minh Hải 20/03/2018

Tỉ số giữa hai số là 3/2 .Nếu chia số đó cho 4 và số lớn cho 9 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị .Tìm hai số ấy

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số bé (x>0)

  Số lớn là: \(\dfrac{2x}{3}\)

  Theo đề ta có: \(\dfrac{x}{4}-\dfrac{2x}{3}:9=4\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{4}-\dfrac{2x}{3}.\dfrac{1}{9}=4\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{4}-\dfrac{2x}{27}=4\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{27x}{108}-\dfrac{8x}{108}=\dfrac{432}{108}\)

  \(\Leftrightarrow27x-8x=432\)

  \(\Leftrightarrow19x=432\)

  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{432}{19}\)(chọn)

  Số lớn là: \(2.\dfrac{432}{19}:3=\dfrac{864}{19}.\dfrac{1}{3}=\dfrac{288}{19}\)

  Vậy hai số cần tìm là \(\dfrac{432}{19}\)\(\dfrac{288}{19}\)

  bởi Thương Hoài 20/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan