ON
YOMEDIA
VIDEO

Thực hiện phép tính xy/2x-y-x^2-1/y-2x

câu 1: thực giện phép tính

\(\dfrac{xy}{2x-y}-\dfrac{x^2-1}{y-2x}\)

câu 2: rút gọn phân thức:

\(\dfrac{5x^2+10xy+5y^2}{3x^3+3y^3}\)

câu 3: cho phân thức

A=\(\dfrac{x}{2x-2}+\dfrac{x^2+1}{2-2x^2}\)

a, với giá trị nào của x thì biểu thức A được xác định

b, hãy rút gọn biểu thức A

c, tìm giá giá trị của x để A=\(-\dfrac{1}{2}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cau 3:

  A=\(\dfrac{x}{2x-2}+\dfrac{x2+1}{2-2x^2}\)

  a, Voi gia tri cua x la

  gia tri cua x \(\ne\pm1\)

  b, Rut gon bieu thuc :

  A=\(\dfrac{x}{2x-2}+\dfrac{x2+1}{2-2x^2}=\dfrac{x}{2\left(x-1\right)}+\dfrac{x2+1}{2\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=\dfrac{-x}{2\left(1-x\right)}+\dfrac{x2+1}{2\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=\dfrac{-x\left(1+x\right)+x2+1}{2\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=\dfrac{-x-x2+x2+1}{2\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=\dfrac{-x+1}{2\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=\dfrac{\left(1-x\right)}{2\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=\dfrac{1}{2\left(1+x\right)}\)

  c, Khi A= 1/2

  Ta co

  \(\dfrac{1}{2\left(1+x\right)}=\dfrac{1}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{1}{2\left(1+x\right)}=\dfrac{\left(1+x\right)}{2\left(1+x\right)}\)

  \(\Leftrightarrow\) 1= 1+x

  \(\Rightarrow\) x = 1-1 = 0

  Vay gia tri cua x =0 khi A=1/2

    bởi Hoàng Tú 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1