Rút gọn đa thức (2x^2 - 3x + 7) - (3x^2 - 5x + 4) - 2x + x^2

bởi Hong Van 30/04/2019

Rút gọn đa thức : \(\left(2x^2-3x+7\right)-\left(3x^2-5x+4\right)-2x+x^2\)

Chị @Hoàng Lê Bảo Ngọc chỉ cho đáp án nha 

Giuos nha 

Câu trả lời (1)

  • (2x2 - 3x + 7) - (3x2 - 5x + 4) - 2x + x2

    = 2x2 - 3x + 7 - 3x2 + 5x - 4 - 2x + x2

    = 3

    bởi Trần Mạnh 30/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan