ADMICRO
UREKA

Rút gọn A=1/x-y + 1/x+y + 2x/x^2+y^2 + 4x^3/x^4+y^4 + 8x^7/x^8+y^8

Bài 1: Rút gọn:
A=1/x-y + 1/x+y + 2x/x^2+y^2 + 4x^3/x^4+y^4 + 8x^7/x^8+y^8
B=1/a^2+a + 1/a^2+3a+2 + 1/a^2+5a+b + ... + 1/a^2+9a+20

(1) Cho biểu thức: A=2x/x+3 - x+1/3-x - 3-11x/x^2-9
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
b) Rút gọn A
c) Tính giá trị của A khi x thỏa mãn: x^2-3x=0
d) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên
e) Tìm x để A<2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  \(A=\dfrac{1}{x-y}+\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{2x}{x^2+y^2}+\dfrac{4x^3}{x^4+y^4}+\dfrac{8x^7}{x^8+y^8}\)

  \(A=\dfrac{2x}{x^2-y^2}+\dfrac{2x}{x^2+y^2}+\dfrac{4x^3}{x^4+y^4}+\dfrac{8x^7}{x^8+y^8}\)

  \(A=\dfrac{4x^3}{x^4-y^4}+\dfrac{4x^3}{x^4+y^4}+\dfrac{8x^7}{x^8+y^8}\)

  \(A=\dfrac{8x^7}{x^8-y^8}+\dfrac{8x^7}{x^8+y^8}\)

  \(A=\dfrac{16x^{15}}{x^{16}-y^{16}}\)

    bởi Phác Trịnh Mỹ 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF