AMBIENT

Phân tích đa thức xy + y^2 -x -y thành nhân tử

bởi Bo Bo 14/05/2019

1phân tích đa thức thành nhân tử

a, x3 +22 +x

b, xy + y2 -x -y

2 tìm x ,biết

a, 3x*(x 2 -4)=0

b,2x2 -x -6 =0

3,tính giá trị của đa thức

x2 -2xy -9z2+y2tại x=6, y=-4,z=30

4,tìm a để đa thức x3+x2 -x +a chia hết cho đa thức x+2

5, phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a, 2x -4y b, x2-y2+6x+6y c,y3-4y2+3y d, x2 -5

6, tìm x

a, x3-16x =0 b,7x*(x-3)-x +3=0

7, rút gọn

(2x+1)*(4x2-3x +1)+(2x -1)*(4x2+3x+1)

8, c/m rằng : x2+x+2 > 0 với mọi giá trị của x

heeeeeeeeeeeeeeeep mk với khó wa à

 

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • bài 1 : a, sai đề . đề đúng là x3 + x2 + 22 = x3 + 2x2- x2+ 4

  = x2 ( x + 2 ) - ( x - 2 ) ( x + 2 ) = ( x + 2 ) ( x2 - x + 2 )

  b, xy -y2 -x -y = ( xy -x ) + ( y2 - y ) = x ( y -1) + y ( y -1) = ( y -1 ) ( x +y )

   

   

  bởi Duc Trinh Le 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>