AMBIENT

Phân tích đa thức xy(x-y)+yz(y-z)+zx(z-x) thành nhân tử

bởi Nguyễn Minh Hải 31/05/2019

Giúp mình nhé

Phân tích thành nhân tử

xy(x-y)+yz(y-z)+zx(z-x)

(ab-1)2+(a+b)2

(x2+2x)2+9x2+18x+20

x5-x4-x3-x2-x+2

*******lưu ý nhé: Các bạn làm theo cách ac, xét a=... , b=.....,  c.....

Hộ mình nhé, mình cảm ơn

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(xy\left(x-y\right)+yz\left(y-z\right)+zx\left(z-x\right)=x^2y-xy^2+y^2z-yz^2+z^2z-zx^2=x^2\left(y-z\right)+y^2\left(z-x\right)+z^2\left(z-y\right)\)

    \(x^2\left(y-z\right)-y^2\left(x-z\right)-z^2\left(y-z\right)=\left(y-z\right)\left(x-z\right)\left(x+z\right)-y^2\left(x-z\right)=\left(x-z\right)\left(xy-yz-zx-z^2-y^2\right)\)

    t cx k bt có đúng hay k đâu nha, nhớ xem kĩ lại

    bởi Nguyễn Giang 31/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>