AMBIENT

Phân tích đa thức x^5+x^3-x^2-1 thành nhân tử

bởi Lê Nhật Minh 29/04/2019

1:phân tich các đa thức sau thành phân tử

a,x5+x3-x2-1

b,x2-3x3-x+3

c,x2-6x+8

d,4x4+4x2y2-8y4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)

  \(x^5+x^3-x^2-1\)

  \(=x^3\left(x^2+1\right)-\left(x^2+1\right)\)

  \(=\left(x^2+1\right)\left(x^3-1\right)\)

  \(=\left(x^2+1\right)\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

  b)

  \(x^2-3x^3-x+3\)

  \(=x\left(x-1\right)-3\left(x^3-1\right)\)

  \(=x\left(x-1\right)-3\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\)

  \(=\left(x-1\right)\left(x-3x^2-3x-3\right)\)

  \(=\left(x-1\right)\left(-3x^2-2x-3\right)\)

  c)

  \(x^2-6x+8\)

  \(=x^2-2.x.3+9-1\)

  \(=\left(x-3\right)^2-1\)

  \(=\left(x-3-1\right)\left(x-3+1\right)\)

  \(=\left(x-4\right)\left(x-2\right)\)

  d)

  \(4x^4-4x^2y^2-8y^4\)

  \(=\left(2x^2\right)^2-2.\left(2x^2\right)y^2+y^2-9y^4\)

  \(=\left(2x^2-y\right)^2-\left(3y^2\right)^2\)

  \(=\left(2x^2-y-3y^2\right)\left(2x^2-y+3y^2\right)\)

  bởi Trương Mi 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>