AMBIENT

Phân tích đa thức x^2+xy+5x+5y thành nhân tử

bởi Lê Thị Nguyệt Hà 03/10/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử:

a)x2+xy+5x+5y          b)x+x-y2-y           c)x2-y2+2x+1

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • a) x.(x+y) + 5.(x+y) = ( x +y ). (x +5)

  b) x^2 - y^2 + x - y = (x-y).(x+y) + x - y = ( x - y).(x+y+1)

   

  bởi Yumie Chanh 03/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) = (x+xy) + (5x+ 5y)

      = x (x +y) + 5( x+y)

       = (x+y) + (x+5)

  b) = (x2-y2)-(x+y)

      = (x+y).(x-y)-(x+y)

      = (x+y) (x-y+1)

  c) = (x2-y2)+(2x+1)

      =(x+y).(x-y)+(2x+1)

  câu c mình không chắc nhé!!!!

  bởi Nguyễn Vi 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) (x+y)+(x+5)

  b) (x+y)(x-y+1)

  c) (x+y)(x-y)+(2x+1)

  bởi Lê Duy Nguyễn 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)x2+xy+5x+5y= x.(x+y)+5(x+y)

  (x+5).(x+y)

  b)x2 +x-y2-y =x.(x+1)-y.(y-1)

   

  bởi Lê Quang Đông 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>