Phân tích đa thức 4x( x - 3 ) - 6 ( x - 3) thành nhân tử

bởi Lê Chí Thiện 29/04/2019

Phân tích đa thức thành nhân tử

a)4x( x - 3 ) - 6 ( x - 3)

b) x2 ( x - 5 ) + x( 5 - x )

mình cảm ơn nhé

Câu trả lời (1)

  • a) \(4x\left(x-3\right)-6\left(x-3\right)=2\left(x-3\right)\left(2x-3\right)\)

    b) \(x^2\left(x-5\right)+x\left(5-x\right)=x^2\left(x-5\right)-x\left(x-5\right)=x\left(x-5\right)\left(x-1\right)\)

    bởi Hoàng Minh 29/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan