Phân tích đa thức 4b^2c^2-(b^2+c^2-a^2)^2 thành nhân tử

bởi Lê Chí Thiện 29/04/2019

Bài 1:  phân tích đa thức thành nhân tử

a, 4b2c2-(b2+c2-a2)2

b,(a2+b2-5)-4(ab+2)2

Bài 2 PTDTTNT

X3Z+X2YZ-X2Z2-XYZ2

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  a) \(4b^2c^2-\left(b^2+c^2-a^2\right)^2=\left(2bc+b^2+c^2-a^2\right)\left(2bc-b^2-c^2+a^2\right)\)

  \(=\left[\left(b+c\right)^2-a^2\right]\left[a^2-\left(b-c\right)^2\right]\)

  \(=\left(b+c-a\right)\left(b+c+a\right)\left(a-b+c\right)\left(a+b-c\right)\)

  b) \(\left(a^2+b^2-5\right)^2-4\left(ab+2\right)^2=\left(a^2+b^2-5+2ab+4\right)\left(a^2+b^2-5-2ab-4\right)\)

  \(=\left[\left(a+b\right)^2-1\right]\left[\left(a-b\right)^2-9\right]\)

  \(=\left(a+b+1\right)\left(a+b-1\right)\left(a-b-3\right)\left(a-b+3\right)\)

  Bài 2:

  \(x^3z+x^2yz-x^2z^2-xyz^2=xz\left(x^2+xy-xz-yz\right)=xz\left[x\left(z+y\right)-z\left(x+y\right)\right]\)

  \(=xz\left(z+y\right)\left(x-z\right)\)

  bởi Phùng Chính 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan