AMBIENT

Phân tích đa thức 3x^3-14x^2+4x+3 thành nhân tử

bởi Nguyễn Minh Minh 29/04/2019

giúp mình với:
phân tích đa thức sau thành nhân tử;
3x3-14x2+4x+3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=3x^2-14x^2+4x+3\)

  Giả sử:

  \(A=\left(3x+a\right)\left(x^2+bx+c\right)\)

  \(=3x^3+3bx^2+3cx+ax^{2\:}+abx+ac\)

  \(=3x^3+\left(3b+a\right)x^2+\left(3c+ab\right)x+ac\)

  Ta có:

  \(\begin{cases}3b+a=-14\\3c+ab=4\\ac=3\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=-5\\c=3\end{cases}\)

  Vậy \(A=\left(3x+1\right)\left(x^2-5x+3\right)\)

  bởi Nguyễn Văn Thịnh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>