Phân tích các đa thức 9x^2 + 24xy + 16y^2 thành nhân tử

bởi Long lanh 21/09/2018

Phân tích các đa thức thành nhân tử:

a) 9x2 + 24xy + 16y2

b) 8x3 + 1

c) a4 - b4

d) (a2 + 9)2 - 36a2

Câu trả lời (2)

 • a/ \(9x^2+24xy+16y^2=\left(3x\right)^2+2\cdot3x\cdot4y+\left(4y\right)^2=\left(3x+4y\right)^2\)

  b/ \(8x^3+1=\left(2x\right)^3+1^3=\left(2x+1\right)\left(4x^2+2x+1\right)\)

  c/ \(a^4-b^4=\left(a^2-b^2\right)\left(a^2+b^2\right)=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\left(a^2+b^2\right)\)

  d/ \(\left(a^2+9\right)^2-36a^2=\left(a^2+9-6a\right)\left(a^2+9+6a\right)=\left(a-3\right)^2\cdot\left(a+3\right)^2=\left[\left(a-3\right)\left(a+3\right)\right]^2=\left(a^2-9\right)^2\)

  bởi Nguyễn Hiệp 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

  =(3x)2+2·3x·4y+(4y)2

  =(3x+4y)2

  8x3+1=(2x)3+13

  =(2x+1)(4x2+2x+1)

  a4b4=(a2b2)(a2+b2)=(ab)(a+b)(a2+b2)

  (a2+9)236a2

  =(a2+96a)(a2+9+6a)

  =(x3)2(x+3)2

   
  bởi Sún TV 18/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan