ON
YOMEDIA
VIDEO

Phân tích 2x^2-4x thành nhân tử

Bài 5: Thực hiện phép nhân

\(5x.\left(3x^2-4x+1\right)\\ \left(x+3\right)\left(x^2+3x-5\right)\)

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử

\(2x^2-4x\\ x^2-2xy+y^2-9\\ x^2+x-6\)

Bài 7: Cho biết thức: A = \(\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{2x}{x^2-4}\)

a. Tìm điều kiện của x để biểu thức A được xác định

b. Rút gọn biểu thức A

c. Tính giá trị của biểu thức A khi x = \(\dfrac{1}{2}\)

Bài 8: Cho đa thức \(f\left(x\right)=x^{2016}+x^{2015}+x^{200}+x^2\)

Tìm đa thức dư trong phép chia: \(f\left(x\right):\left(x^2-1\right)\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • bài 6

  a) 2x2-4x

  =2x(x-2)

  b) x2-2xy+y2-9

  =(x2-2xy+y2)-9

  =(x-y)2-9

  =(x-y-3)(x-y+3)

  c) x2+x-6

  =x2+3x-2x-6

  =(x2+3x)-(2x+6)

  =x(x+3)-2(x+3)

  =(x+3)(x-2)

    bởi Huynh Ngo Ngoc Duy 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1