một phân xưởng dự định phải sản xuất 3000 sản

bởi thu phương 06/05/2018

một phân xưởng dự định phải sản xuất 3000 sản phẩm trng một thời gian nhất định.Do cải tiến kĩ thuật nên phân xưởng sản xuất hơn mỗi ngày 50 sản phẩm.Vì thế trước khi hết thời hạn 3 ngày phân xưởng đã sản xuất được hơn dự định 400 sản phẩm.Hỏi theo dự định,mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm

help me!!!mai có tiết r

Câu trả lời (1)

 • Gọi x (sản phẩm) là số sản phẩm theo dự định tổ phải sản xuất trong 1 ngày (ĐK: x > 50,nguyên)

  Số ngày tổ phải sản xuất tổng số sản phẩm theo dự định là : \(\dfrac{3000}{x}\) (ngày)

  Số sản phẩm theo thực tế tổ đã sản xuất trong 1 ngày là : x +50 (sản phẩm)

  Tổng số sản phẩm tổ đã sản xuất được theo thực tế là : 3000+400 = 3400 (sản phẩm)

  Số ngày tổ đã sản xuất tổng số sản phẩm theo thực tế là : \(\dfrac{3400}{x+50}\) (ngày)

  Theo đề ta có phương trình :

  \(\dfrac{3000}{x}\) - \(\dfrac{3400}{x+50}\) = 3

  \(\dfrac{3000\cdot\left(x+50\right)}{x\cdot\left(x+50\right)}\) - \(\dfrac{3400\cdot x}{x\cdot\left(x+50\right)}\) = \(\dfrac{3\cdot x\cdot\left(x+50\right)}{x\cdot\left(x+50\right)}\)

  ↔ 3000*(x+50) - 3400x = 3x(x+50)

  ↔ 3000x + 150000 - 3400x = 3x\(^2\) + 150x

  ↔ 150 = 3x\(^2\) + 150x - 3000x + 3400x

  ↔ 150 = 3x\(^2\) + 550x

  ↔ 150 = x(3x + 550)

  ↔ x = 150;

  3x + 550 = 150

  ↔ x = 150;

  3x = 150 - 550 = -400

  ↔ x = 150 (thỏa mãn ĐK);

  x = \(\dfrac{-400}{3}\) (không thỏa mãn ĐK)

  Vậy theo dự định , mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất 150 sản phẩm

  bởi nguyễn thu huyền 06/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan