một khách du lịchđi trên ô tô 4h, sau

bởi Nguyễn Trà Giang 03/06/2018

một khách du lịchđi trên ô tô 4h, sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7h được quãng dường dài 640km. hỏi vận tốc của tàu hỏa và ô tô,biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh hơn ô tô 5km

Câu trả lời (1)

 • gọi vận tốc của ô tô là x \(\left(x>0\right)\) km/h

  \(\Rightarrow\) vận tốc của tàu hỏa là \(x+5\) km/h

  đoạn đường đi bằng ô tô là \(4x\) km

  đoạn đường đi bằng tàu hỏa là \(7\left(x+5\right)=7x+35\) km

  ta có tổng quảng đường mà người khách đó đi là 640 km

  nên ta có phương trình \(4x+7x+35=640\)

  \(\Leftrightarrow11x=640-35=605\Leftrightarrow x=\dfrac{605}{11}=55\)

  vậy vận tốc của ô tô là \(55\) km/h

  vận tốc của tàu hỏa là \(55+5=60\) km/h

  bởi Đào Nguyên Phú 03/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan