Lúc 9'30 ông An đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 25km/h

bởi Nguyễn Thủy Tiên 30/04/2019

lúc 9'30 ông An đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 25km/h. đến B ông an nghỉ 50' rồi quay về A với vận tốc trung bình là 30km/h và đến A lúc 15h50', tính quãng đường A B

Câu trả lời (1)

 • Gọi quãng đường AB là x ( x>0)

  Đổi \(50'=\dfrac{5}{6}h\)

  \(\Rightarrow\) Thời gian ông An đi từ A đến B là :

  \(t_1=\dfrac{x}{v_1}=\dfrac{x}{25}\) (h)

  \(\Rightarrow\) Thời gian ông An đi từ B về A là :

  \(t_2=\dfrac{x}{v_2}=\dfrac{x}{30}\left(h\right)\)

  Thời gian ông An cả đi , nghỉ và về là :

  \(t=t_1+t_2+t_n=\dfrac{x}{25}+\dfrac{x}{30}+\dfrac{5}{6}=\dfrac{19}{3}\left(h\right)\)\(\Leftrightarrow x\left(\dfrac{1}{25}+\dfrac{1}{30}\right)=\dfrac{19}{3}-\dfrac{5}{6}=5,5\)

  \(\Leftrightarrow x.\dfrac{11}{150}=5,5\Rightarrow x=5,5:\dfrac{11}{150}=75\)

  Với x = 75 thỏa mãn điều kiện

  Vậy quãng đường AB dài 75 km

  bởi Nguyễn Khánh Linh 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan