ON
YOMEDIA
VIDEO

Làm tính nhân -7x(3x-2)

C1

a) làm tính nhân: -7x(3x-2)

b) tính nhanh: 872+26.87+132

C2

a) phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-25

b) tìm x biết: 3x(x+5)-2x-10=0

C3

Cho 2 đa thức A=3x3-2x2+2 và B=x+1

a) thực hiện phép chia A và B

b) tìm số nguyên x để đa thức A chia hết cho đa thức B

giải hộ mik nhé mik đang cần gấp mai phải nộp rồi các bạn giúp mik nhanh nhé

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • C1

  a) -7x(3x-2)=-21x^2+14x

  b) 87^2+26.87+13^2=87^2+2.13.87+13^2=(87+13)^2=100^2

  C2

  a) (x-5)(x+5)

  b)3x(x+5)-2(x+5)=(3x-2)(x+5)=0

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}3x-2=0\\x+5=0\end{array}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=\frac{2}{3}\\x=-5\end{array}\right.\)

  Vậy S={-5;2/3}

  C3:

  a)3x^3-2x^2+2=(x+1)(3x^2-5x-5)-3

  b) Để A chia hết cho B=> x+1\(\inƯ\left(-3\right)\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}x+1=3\\x+1=-3\\x+1=1\\x+1=-1\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}x=2\\x=-4\\x=0\\x=-2\end{cases}\)

    bởi Thường Băng 28/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1