AMBIENT

Làm tính nhân -7x(3x-2)

bởi Bảo Lộc 28/05/2019

C1

a) làm tính nhân: -7x(3x-2)

b) tính nhanh: 872+26.87+132

C2

a) phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-25

b) tìm x biết: 3x(x+5)-2x-10=0

C3

Cho 2 đa thức A=3x3-2x2+2 và B=x+1

a) thực hiện phép chia A và B

b) tìm số nguyên x để đa thức A chia hết cho đa thức B

giải hộ mik nhé mik đang cần gấp mai phải nộp rồi các bạn giúp mik nhanh nhé

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • C1

  a) -7x(3x-2)=-21x^2+14x

  b) 87^2+26.87+13^2=87^2+2.13.87+13^2=(87+13)^2=100^2

  C2

  a) (x-5)(x+5)

  b)3x(x+5)-2(x+5)=(3x-2)(x+5)=0

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}3x-2=0\\x+5=0\end{array}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=\frac{2}{3}\\x=-5\end{array}\right.\)

  Vậy S={-5;2/3}

  C3:

  a)3x^3-2x^2+2=(x+1)(3x^2-5x-5)-3

  b) Để A chia hết cho B=> x+1\(\inƯ\left(-3\right)\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}x+1=3\\x+1=-3\\x+1=1\\x+1=-1\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}x=2\\x=-4\\x=0\\x=-2\end{cases}\)

  bởi Thường Băng 28/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>