Hai thư viện có cả thảy 20000 cuốn sách . Nếu

bởi Đặng Ngọc Trâm 25/08/2018

Hai thư viện có cả thảy 20000 cuốn sách . Nếu chuyển từ thư viện nhất sag thư viện thứ hai 2000 cuốn sách của thư viện bằng nhau. Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện

Câu trả lời (1)

 • +) Gọi số sách lúc đầu ở thư viện nhất là x (x: nguyên,dương) (quyển)

  Khi đó số sách lúc đầu ở thư viện hai là 20000-x (quyển)

  +) Số sách lúc sau của thư viện nhất là x-2000 (quyển)

  Khi đó số sách lúc sau của thư viện hai là 20000-x+2000 hay 22000-x (quyển)

  +) Vì sau khi chuyển sách số sách hai thư viện bằng nhau, nên:

  x-2000= 22000-x

  <=>x+x= 22000+2000

  <=> 2x= 24000

  => x= \(\dfrac{24000}{2}=12000\left(TMĐK\right)\)

  => Số sách lúc đầu thư viện 1 là: 12000 quyển

  Số sách lúc đầu thư viện 2 là : 20000-12000= 8000(quyển).

  bởi Nguyễn Khôi 13/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan