Hai đội công nhân làm chung một công việc

bởi Lê Tấn Vũ 04/02/2018

Hai đội công nhân làm chung một công việc trong 4h. Nếu đội 1 làm trong 2h, đội 2 làm trong 3h thì cả hai đội làm được 7/12 công việc. Hỏi nếu làm 1 mình thì mỗi đội phải làm trong bao lâu để xong công việc.

Câu trả lời (1)

 • đặc \(x\) là thời giang mà đội một hoàng thành công việc một mình và \(y\) là thời giang mà đội hai hoàng thành công việc một mình \(\left(đk:x;y>0\right)\)

  vì hai đội lm chung một công việc trong \(4h\)

  \(\Rightarrow\dfrac{4}{x}+\dfrac{4}{y}=1\) ......................................................................(1)

  vì nếu đội một làm trong \(2h\) và đội hai làm trong \(3h\) thì lm đc \(\dfrac{7}{12}\) công việc

  \(\Rightarrow\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}=\dfrac{7}{12}\) .....................................................................(2)

  từ (1) (2) ta có hệ phương trình : \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{4}{x}+\dfrac{4}{y}=1\\\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}=\dfrac{7}{12}\end{matrix}\right.\)

  giải hệ bằng phương pháp đặc ẩn phụ ta đc : \(\left\{{}\begin{matrix}x=6\\y=12\end{matrix}\right.\)

  vậy thời gian mà đội một làm xong công việc của mình là \(6h\)

  thời gian mà đội hai làm xong công việc của mình là \(12h\) .

  bởi Nguyễn Trang 04/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan