YOMEDIA
IN_IMAGE

Giải phương trình |3x-1|-|x+2|=2

Giải phương trình :

\(\left|3x-1\right|-\left|x+2\right|=2\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 3x - 1 - (x + 2) = 2, 3x - 1 >= 0, x + 2 >= 0

  -(3x - 1) - (x + 2) = 2, 3x - 1 < 0, x + 2 >= 0

  3x - 1 - (- (x + 2)) = 2, 3x - 1 >= 0, x + 2 < 0

  -(3x - 1) - (-(x + 2)) = 2, 3x -1 < 0, x + 2 < 0

  => x = \(\dfrac{5}{2}\), x >= \(\dfrac{1}{3}\), x >= -2

  => x = -\(\dfrac{3}{4}\), x < \(\dfrac{1}{3}\), x >= -2

  => x = \(\dfrac{1}{4}\), x >= \(\dfrac{1}{3}\), x < -2

  => x = \(\dfrac{1}{2}\), x < \(\dfrac{1}{3}\), x < -2

  => x = \(\dfrac{5}{2}\)

  => x = \(-\dfrac{3}{4}\)

  => x € tập hợp rỗng

  => x € tập hợp rỗng

  Vậy: S = {\(-\dfrac{3}{4}\);\(\dfrac{5}{2}\)}

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON