Giải phương trình( x+7 )*( 3x-1 )-x^2+49=0

bởi bich thu 26/04/2019

Giải phương trình:

( x+7 )*( 3x-1 )-x^2+49=0

x^2-3x+1/x^2-3/x=-4

Câu trả lời (1)

 • a)

  Theo bài ra ta có :

  \(\left(x+7\right)\left(3x-1\right)-x^2+49=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+7\right)\left(3x-1\right)-\left(x^2-49\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+7\right)\left(3x-1\right)-\left(\left(x-7\right)\left(x+7\right)\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+7\right)\left(3x-1-x+7\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+7\right)\left(2x+6\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}x+7=0\\2x+6=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}x=-7\\x=-3\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(S=\left\{-3;-7\right\}\)

  Chúc bạn học tốt =))ok

  bởi phạm văn duy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan