Đố: Cho phương trình:

bởi Lê Nhật Minh 20/01/2018

Đố: Cho phương trình:

\(\dfrac{x+121}{1890}+\dfrac{x+81}{1930}+\dfrac{x+66}{1945}=\dfrac{x+57}{1954}+\dfrac{x+36}{1975}+\dfrac{x+1}{2010}\)

a, Giải phương trình trên.

b, (Bonus question) Hãy tìm ra bí mật của phương trình trên (Liên quan đến lịch sử)

Câu trả lời (1)

 • a)\(\dfrac{x+121}{1890}+\dfrac{x+81}{1930}+\dfrac{x+66}{1945}=\dfrac{x+57}{1954}+\dfrac{x+36}{1975}+\dfrac{x+1}{2010}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x+121}{1890}+1+\dfrac{x+81}{1930}+1+\dfrac{x+66}{1945}+1=\dfrac{x+57}{1954}+1+\dfrac{x+36}{1975}+1+\dfrac{x+1}{2010}+1\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x+2011}{1890}+\dfrac{x+2011}{1930}+\dfrac{x+2011}{1945}=\dfrac{x+2011}{1954}+\dfrac{x+2011}{1975}+\dfrac{x+2011}{2010}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x+2011}{1890}+\dfrac{x+2011}{1930}+\dfrac{x+2011}{1945}-\dfrac{x+2011}{1954}-\dfrac{x+2011}{1975}-\dfrac{x+2011}{2010}=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+2011\right)\left(\dfrac{1}{1890}+\dfrac{1}{1930}+\dfrac{1}{1945}-\dfrac{1}{1954}-\dfrac{1}{1975}-\dfrac{1}{2010}\right)=0\)

  \(\Rightarrow x+2011=0\Rightarrow x=-2011\)

  bởi Huyền Ly Ngô 20/01/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thị Trang

  Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà . Nếu họ cùng làm thì 4 ngày xong việc . Nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc nhanh hơn đội 2 là 6 ngày . Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc ?

 • Lê Tường Vy

  Bài 1 Một khu vườn HCN có chu vi 280m. Người ta làm 1 lối đi xung quanh vườn ( thuộc đất vườn ) rộng 2m , diện tích còn lại để trồng trọt là 4256 m2 . Tính các kích thước của khu vườn

  Bài 2 : Một thửa ruộng HCN có chu vi 250m . Tính diện tích thửa ruộng biết rằng nếu CD giảm 3 lần và CR tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng ko đổi.

  Bài 3 : Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 2 và tích của 2 chữ số đó lớn hơn tổng 2 chữ số của 2 số đó là 34.

 • Phan Thị Trinh

  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4 giờ 48 phút bể đầy . Mỗi giờ lượng nước vòi một chảy được bằng 1,5 lượng nước chảy được của vòi 2 . Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì bao lâu đầy bể .

 • thanh duy

  Một người di xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 15 km/h .Khi về người đó đi với vận tốc trung bình là 12 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút . Tính quãng đường AB ( bằng kilomet)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  1) Lúc 6h ôtô một khởi hành từ A đến B lúc 7h30' ôtô 2 cùng khởi hành từ A với vận tốc hơn vận tốc ôtô một là 20km/h và gặp nhau lúc 10h30'. Tính vận tốc mỗi ôtô

  2) Một cano đi từ thành phố A đến thành phố B mất 4h30'. Một ô tô cũng đi từ thành phố A đến thành phố B mất 2h. Vận tốc cano kém vận tốc ôtô là 25km/h. Biết đường bộ dài hơn đường sông là 10 km

  a) Tính vận tốc ôtô và cano

  b) Tính độ dài quãng đường bộ và sôn từ A đến B

 • Vũ Hải Yến

  Đường sông từ thành phố A đến thành phố B ngắn hơn đường bộ 10km, để đi từ thành phố A đến thành phố B ca nô đi hết 3h 20' và ô tô đi hết 2h. Vận tốc ca nô kém vận tốc ô tô 17km/h. Tính vận tốc của ca nô

 • thúy ngọc

  Một người đi từ nhà đến trường với vận tốc 20km/h rồi từ trường quay về với vận tốc 25km/h. Biết thời đi nhiều hơn thời gian về 10'. Tính quãng đường từ nhà bên đến truờng của người đó

 • nguyen bao anh

  Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45p.Tính quãng đường AB

 • Anh Trần

  Có hai loại dd muối I và II. Người ta hoà 200g dd I và 300g dd II thì được dd có nồng độ muối là 33%. Tính nồng độ muối của mỗi dd, biết nồng độ muối dd I lớn hơn nồng độ muối dd II là 20%.

 • thủy tiên

  Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục 5 đơn vị. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì số cũ hơn hai lần số mới 18 đơn vị.