YOMEDIA

Chứng minh: a=b=c=1 biết a^2+b^2+c^2+3 = 2 (a+b+c)

bởi My Hien 28/05/2019

1) Phân tích đa thức thành nhân tử:

d) x3 - 7x - 6

2) Cho x+y2 = - 3; xy= - 28

Tính: a) x2 + y2

b) x3 + y3

c) x4 + y4

3) a) Cho a2+b2+c2+3 = 2 (a+b+c). Chứng minh: a=b=c=1

b) Cho a2+b2+c2 = 3 (ab+bc+ca). Chứng minh rằng: a=b=c

Làm giúp mk nha!!! vuihiha

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 3 :

  a) \(a^2+b^2+c^2+3-2a-2b-2c=0\)

  \(\Rightarrow\left(a^2-2a+1\right)+\left(b^2-2b+1\right)+\left(c^2-2c+1\right)=0\)

  \(\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2=0\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}a-1=0\\b-1=0\\c-1=0\end{cases}\)

  \(\Rightarrow a=b=c=1\)

  b) Đề bài vấn đê. Nếu a = b = c = 1 chẳng hạn thì \(a^2+b^2+c^2=3;3\left(ab+bc+ca\right)=9;3\ne9\)

  bởi hoàng thị dung 28/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA