Chứng minh 4n^2(n+2)+4n(n+20) chia hết cho 24

bởi Trieu Tien 22/10/2018

CM 4n2(n+2)+4n(n+20) chia hết cho 24

Câu trả lời (1)

 • Lời giải:

  Đặt
  \(A=4n^2(n+2)+4n(n+20)\)

  \(=4n(n^2+2n+n+20)=4n(n^2+3n+20)\)

  Nếu $n$ chẵn thì \(4n\vdots 8\Rightarrow A\vdots 8\)

  Nếu $n$ lẻ thì $n^2$ lẻ, $3n$ lẻ nên $n^2+3n+20$ chẵn

  \(\Rightarrow 4(n^2+3n+20)\vdots 8\Rightarrow A\vdots 8\)

  Vậy $A\vdots 8(1)$

  -------

  Mặt khác, xét số dư của $n$ khi chia cho $3$

  \(\bullet n=3k\Rightarrow A=4n(n^2+3n+20)\vdots 3\)

  \(\bullet n=3k+1\Rightarrow A=4n(9k^2+6k+1+3n+20)\)

  \(=4n(9k^2+6k+3n+21)=12n(3k^2+2k+n+7)\vdots 3\)

  \(\bullet n=3k+2\Rightarrow A=4n(9k^2+12k+4+3n+20)\)

  \(=12n(3k^2+4k+n+8)\vdots 3\)

  Vậy $A\vdots 3 (2)$

  Từ $(1);(2)$ mà $(3,8)$ nguyên tố cùng nhau nên $A\vdots (3.8)$ hay $A\vdots 24$ (đpcm)

  bởi Bích Lam Bảo 22/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan