YOMEDIA
IN_IMAGE

Chứng minh 1/a + 1/b >= 4/a+b biết a>0, b>0

Cho a > 0, b > 0. Chứng minh:

1/a + 1/b >= 4/a+b

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có: (a-b)2 \(\ge\) 0 (dấu "=" xảy ra khi a=b)

  \(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2-4ab\ge0\)

  \(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^2\ge4ab\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{a+b}{ab}\ge\dfrac{4}{a+b}\) (vì a,b > 0 )

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge\dfrac{4}{a+b}\) . Dấu "=" xảy ra khi a=b.

    bởi Trần Thị Thu Uyên 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON