YOMEDIA
ZUNIA12

cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm AC=8cm, kẻ đường cao AH a. chứng minh tam giác HAC đồng dạng với tam giác ABC, tính BC, AH?

cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm AC=8cm, kẻ đường cao AH

a. chứng minh tam giác HAC đồng dạng với tam giác ABC, tính BC, AH?

b. kẻ HE vuông góc với AC(E € AC). Tính diện tích tam giác HEC? 

 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • a) Xét ΔABC và ΔHBA có 

  góc BAC = góc BHA 

  A chung 

  =) ΔABC~ΔHBA (g_g )

  ⇒AB/HB=BC/BA ( CẶP CẠNH TƯƠNG ỨNG TỈ LỆ  )

  ⇒AB2=BC.HB

  b)BC=10 (Pytago)

  BC=AB+AC 

  Vì ΔABC~ΔHBA nên AC/AH=BC/AB( CẶP CẠNH TƯƠNG ỨNG TỈ LỆ )

  ⇒8/AH=10/6

  ⇒AH=(8.6):10=4,8

  VÀ AB2=BC.HB

  ⇒HB=AB2/BC =62/10 =36/10=3,6

    bởi Nguyễn Xuân Mai 04/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON