Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm

bởi Mai Linh 19/10/2018

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Gọi M là trung điểm BC, qua M vẽ MD vuông góc với AB và ME vuông góc với AC (D ∈ AB, E ∈ AC)

a, Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?

b, Tính diện tích tam giác ABC và diện tích tứ giác ADME

c, Gọi F là điểm đối xứng của M qua E, đường thẳng BE cắt FC tại K. Chứng minh: FC = 3 . FK

 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Vân

  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9 cm

  Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC

  a) Tính độ dài DE

  b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của  BF, N là trung điểm của CH

  c) Tính diện tích tứ giác DENM

 • thu thủy

  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác đến hai chữ số thập phân)

 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm. Trên tia Oy lấy một điểm B sao cho OB = 15,45 cm. Vẽ AE vuông góc với Oy, BF vuông góc với Ox. Biết độ dài đoạn thẳng BF = 10,25 cm

  Độ dài của đoạn thẳng AE (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là :

  (A) 13,04cm                                          (B) 18,31cm

  (C) 5,74cm                                            (D) 5,73cm

  Hãy chọn kết quả đúng ?

 • bach hao

  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có đường cao AH và trung tuyến AM (h.36).

  Tính diện tích tam giác AMH, biết BH = 4cm, CH = 9cm ?

 • Đan Nguyên

  Bài 49 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Đường cao của một tam giác vuông xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 9cm và 16 cm.

  Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông đó (h.35) ?

 • Mai Linh

  Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến. Gọi D là trung điểm của AC. Lấy N đối xứng với M qua D.

  a, Tứ giác AMCN là hình gì ? Chứng minh ?

  b, Chứng minh tứ giác ABMN là hình bình hành ?

  c, Biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích tứ giác AMCN.

 • Lương Thùy Linh

  Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D thuộc cạnh BC.Kẻ DM vuông góc AB,kẻ DN vuông góc AC;AH vuông góc BC

      a,Chứng minh:AD=MN

      b,Tính góc MHN

      c,Điểm D ở vị trí nào trên BC thì MN có độ dài nhỏ nhất?

   

   

 • Trần Minh Toàn Toàn

  Cho tam giác ABC cân,  đường cao AH,  I là trung điểm AH, N là trung điểm AB, E là giao điểm của CI và HN Chứng minh:            a)   AE song song HC    , b) AEBH  là hình bình hành c) F là điểm đối xứng với E qua A chúnng minh B, I, F thẳng hàng.          

 • Quốc Huy

  Cho tam giác ABC vuông tại A , BC=2AB=2a . Ở ngoài tam giác ABC , vẽ hình vuông BCDE , tam giác đều ABF và tam giác đều ACG . 

  a) Tính góc B , góc C , cạnh AB và diện tích tam giác ABC .

  b) Chứng minh : FA vuông góc DE . Tính diện tích tam giác FAG , diện tích tam giác FBE .

 • Dương Nhựt Thanh Trúc

  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH . Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

  a) CM tứ giác MDHE là hình chữ nhật

  b) Gọi A là trung điểm của HP chứng minh tam giác DEA vuông

  c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện  gì để DE=2EA