AMBIENT

Bài 94 trang 92 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi Trần Bảo Việt 13/10/2018

Bài 94 (Sách bài tập - trang 92)

Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BM, CN. Gọi D là điểm đối xứng với B qua M, gọi E là điểm đối xứng với C qua N. 

Chứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm E qua điểm A ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>