Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)(Bài toán cổ Hi Lạp)

bởi thi trang 25/08/2018
Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

(Bài toán cổ Hi Lạp)

- Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ?

Nhà hiền triết trả lời :

- Hiện nay, một nữa đang học Toán, một phần tư đang học Nhạc, một phần bẩy đang ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn 3 phụ nữ

Hỏi trường Đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người ?

Câu trả lời (1)

 • Gọi tổng số người trong trường Py-ta-go là x(người) ĐK: x là số nguyên dương

  Theo bài ra ta có phương trình :

  \(\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{7}x+3=x\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{14x}{28}+\dfrac{7x}{28}+\dfrac{4x}{28}-\dfrac{84}{28}=\dfrac{28x}{28}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{25x}{28}-\dfrac{28x}{28}=\dfrac{-84}{28}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{-3x}{28}=\dfrac{-84}{28}\)

  \(\Leftrightarrow3x=84\)

  \(\Leftrightarrow x=28\left(TM\right)\)

  Vậy trường Đại học Py-ta-go có 28 người

  bởi Trần Tường 05/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan