AMBIENT

2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể sau 16h sẽ

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 09/05/2018

2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể sau 16h sẽ đầy. Nếu mở vòi 1 chảy trong 3h, mở vòi 2 chảy trong 6h thì được 25% bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng sau bao lâu sẽ đầy

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải

  Gọi x là thời gian vòi 1 chảy đầy bể ,y là thời gian vòi 2 chảy đầy bể( ĐK x, y> 16)

  Trong 1 giờ vòi 1 chảy được số bể là: \(\dfrac{1}{x}\) ( bể)

  Trong 1 giờ vòi 2 chảy được số bể là : \(\dfrac{1}{y}\) ( bể)

  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 16 giờ sẽ đầy, ta có phương trình:

  \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{16}\) (1)

  Vòi 1 chảy trong 3h được: \(\dfrac{3}{x}\) ( bể)

  Vòi 2 chảy trong 6h được: \(\dfrac{6}{x}\) ( bể)

  Nếu vòi 1 chảy trong 3h, vòi 2 chảy trong 6h thì được 25% (\(\dfrac{1}{4}\)) bể, ta có phương trình:

  \(\dfrac{3}{x}+\dfrac{6}{y}=\dfrac{1}{4}\) ( 2)

  Từ ( 1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{16}\\\dfrac{3}{x}+\dfrac{6}{y}=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ phương trình ta được x=48, y= 24

  Vậy vòi 1 chảy đầy bể trong 48 h

  vòi 2 chảy đầu bể trong 24h.

  bởi Đặng Nguyên 09/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>