YOMEDIA

Tính 1/10+1/40+1/88+1/154+1/238+1/340

bởi Ha Ku 03/04/2019

Tính :

\(\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{88}+\dfrac{1}{154}+\dfrac{1}{238}+\dfrac{1}{340}\)

RANDOM

Câu trả lời (5)

 • Gọi \(S=\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{88}+\dfrac{1}{154}+\dfrac{1}{238}+\dfrac{1}{340}\)

  \(S=\dfrac{1}{2.5}+\dfrac{1}{5.8}+\dfrac{1}{8.11}+\dfrac{1}{11.14}+\dfrac{1}{14.17}+\dfrac{1}{17.20}\)

  Nhân hai vế với 3 và áp dụng công thức tách một phân số thành hiệu hai phân số:

  \(\dfrac{x}{n\left(n+x\right)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+x}\)

  \(\Rightarrow3S=3\left(\dfrac{1}{2.5}+\dfrac{1}{5.8}+\dfrac{1}{8.11}+\dfrac{1}{11.14}+\dfrac{1}{14.17}+\dfrac{1}{17.20}\right)\)

  \(\Rightarrow3S=\dfrac{3}{2.5}+\dfrac{3}{5.8}+\dfrac{3}{8.11}+\dfrac{3}{11.14}+\dfrac{3}{14.17}+\dfrac{3}{17.20}\)

  \(\Rightarrow3S=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{11}-\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{14}-\dfrac{1}{17}+\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{20}\)

  \(\Rightarrow3S=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{20}\)

  \(\Rightarrow3S=\dfrac{10}{20}-\dfrac{1}{20}\)

  \(\Rightarrow3S=\dfrac{9}{20}\)

  \(\Rightarrow S=\dfrac{9}{20}:3\)

  \(\Rightarrow S=\dfrac{9}{20}.\dfrac{1}{3}\)

  \(\Rightarrow S=\dfrac{3}{20}\)

  bởi Nguyễn Tịnh 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3/20

   

  bởi Râu Trắng 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3/3(1/2.5+1/5.8+1/8.11+1/11.14+1/14.17+1/17.20)

  1/3(3/2.5+3/5.8+3/8.11+3/11.14+3/14.17+3/17.20)

  1/3(1/2-1/5+1/5-1/8+1/8-1/11+1/11-1/14+1/14-1/17+1/17-1/20)

  1/3(1/2-1/20)

  1/3.9/20

  9/60

  3/20

  bởi truong dinh ngoa long 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đáp án: 3/20

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =  3        ( ba phần 20 )

    20

  bởi kairon (minecraft) 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA