AMBIENT
UREKA

Tìm x, biết -1+3+(-5)+7+...+x=600

Tìm x

a) -1+3+(-5)+7+...+x=600 b) 2+(-4)+6+...+(-x)=2000

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) vì 3;7;.. đều có dạng 2k+1=> x có dạng 2k+1

  => -1+3+(-5)+7+...+x=600

  Số số hang của dãy số trên là : (2k+1-1):2 +1=k+1 số số hạng

  <=> -1+3+(-5)+7+...+[-(2k+1)-2]+ (2k+1)=600 k+1 số số hạng

  <=> (-1+3)+[(-5)+7]+...+{[-(2k+1)]+(2k+1)}=600 (k+1):2 cặp

  <=>2+2+2+...+2=600 (k+1):2 số số hạng

  <=> 2 x (k+1):2=600

  <=>2:2 x (k+1)=600

  <=>k+1=600

  <=>k=599

  => x =2k+1=599x2+ 1=1199

  Vậy x =1199

    bởi Ngọc Linhh 10/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON