YOMEDIA

Viết hàm kiểm tra số đơn điệu?

Viết hàm kiểm tra số đơn điệu (Các số nguyên dương: 3748, 58, 859, 32435465768 được gọi là các số đơn điệu do nếu quan sát các chữ số của các số này, ta thấy chúng luân phiên tăng giảm hoặc giảm tăng)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • uses crt;

  var s:string;

  function kt(s:string):boolean;

  var i,dem:byte;

  begin

  dem:=0;

  for i:=2 to length(s)-1 do

  if ((s[i-1]<s[i]) and (s[i]>s[i+1])) or ((s[i-1]>s[i]) and (s[i]<s[i+1])) then

  dem:=dem+1;

  if dem=length(s)-2 then kt:=true else kt:=false;

  end;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so nguyen duong: '); readln(s);

  if kt(s)=true then write('so vua nhap la so don dieu') else

  write('so vua nhap khong phai so don dieu');

  readln;

  end.banh

  chúc bạn học tốtok

    bởi Trọng Trần 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program MIDI;
  uses crt;
  var i,j,n :integer; A:array[1..100] of integer; KT: boolean;
  begin
          clrscr;
          write('Nhap so n: ');readln(n);
          For i:=1 to n do
                  begin
                          write('A[',i,']= ');
                          readln(A[i]);
                  end;
          KT:=true;
          if A[1]<A[2] then
          begin
          For i:=1 to n-2 do
          if (A[i]<=A[i+1]) and (A[i+1]<=A[i+2]) then
                  begin
                          KT:=false;
                          break;
                  end;
          end
          else
          For j:=1 to n-2 do
          if (A[j]>=A[j+1]) and (A[j+1]>=A[j+2]) then
                  begin
                          KT:=false;
                          break;
                  end;

          if KT=true then write('YES')
                     else write('NO');
          readln;
  end.

    bởi Lê Quang Minh 28/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)