RANDOM

Tổng các số dương có trong dãy?

BT1. Lập chương trình: nhập từ bàn phím dãy số N số nguyên với N thuộc [0;100]. Tính và in ra màn hình:
a,Tổng các số dương có trong dãy
b,Tổng các số chẵn có trong dãy và số các số chẵn trong dãy
c,Tổng các số chia hết cho 3 và số các số chia hết cho 3.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program baitap;

  uses crt;

  var a:array[1..100] of integer;

  i,j,dem,dem2,n:byte;

  S,T,T2:integer;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so phan tu cua mang: ');

  readln(n);

  for i:= 1 to n do

  begin

  write('nhap A[',i,']=');

  readln(a[i]);

  end;

  cau a)===========================

  S:=0

  for j:= 1 to n do

  if a[i] > 0 then

  S:= S+a[i];

  writeln('tong cac so duong trong day la: ',S);

  cau b)=========================

  T:=0;

  dem:=0;

  for i:= 1 to n do

  if a[i] mod 2 = 0 then

  begin

  T:= T+a[i];

  dem:=dem+1;

  end;

  writeln('Vay tong cac so chan co trong day la: ',T);

  writeln('co',dem,'so chan co trong day ');

  cau c)================================

  T2:=0;

  dem2:=0;

  for i:= 1 to n do

  if a[i] mod 3 = 0 then

  begin

  T2:= T2+a[i];

  dem2:=dem2+1;

  end;

  writeln('Vay tong cac so chia het cho 3 co trong day la: ',T2);

  writeln('co',dem2,'so chia het cho 3 co trong day ');

  end.

    bởi Nguyễn Khánh 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)