Chương trình con?

bởi Pi Phạm 22/04/2019

phần nào có thể không có trong một chương trình con

Câu trả lời (4)

 • ko bt

  bởi khánh phương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tham số hình thức và biến cục bộ

  bởi Phan Nữ Thảo Trang 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khai báo

  bởi Mỹ Nhung 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bộ phận tạo lập

  bởi @%$ Đạo 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • nguyen thi yen

  Biên dịch chương trình là gì ?

 • Lê Ngân

  Bài 1: cho tệp D:\Dulieu.txt chứa các họ tên của nhiều học sinh. In ra màn hình các họ tên này sau khi chuyển chữ đầu lên hoa. Biết rằng mỗi họ tên viết trên một dòng.
  Bài 2: Cho tệp D:\dl.txt chứa nhiều câu thơ. Đếm xem trong mỗi dòng có mấy kí tự "a". In mỗi giá trị trên một dòng.
  Bài 3: cho tệp D:\Dulieu.txt chứa các số nguyên dương, mỗi số một dòng, in ra màn hình các số chẵn, viết cách nhau một dấu cách. Có mấy số thỏa mãn
  Bài 4: cho tệp D:\Dulieu.txt chứa các số nguyên dương, mỗi số cách nhau một dấu cách tương ứng là cạnh hình vuông. Viết chương trình tính và in ra màn hình Chu vi, Diện tích của hình vuông. Mỗi cặp giá trị ghi trên một dòng, cách nhau một dấu "-"

 • Nguyễn Thư

  tại sao khi tải pascal về máy lúc sử dụng bấm các kí hiệu như "( )=" không được ạ

 • lê chí hiếu

  Bài 4. Nhập vào một mảng 1 chiều gồm N số nguyên ai

  4.1/Sắp xếp mảng tăng dần

  4.2/Sắp xếp mảng giảm dần

  4.3/ Sắp xếp tăng, giảm theo giải thuật chọn

  4.4/ Chèn số x vào vị trí thích hợp (sau khi đã sắp xếp).

  4.5/In ra phần tử lớn thứ hai (chú ý : có thể nhầm !)

  4.6/In ra phần tử nhỏ thứ ba (chú ý : có thể nhầm !)

  Bài 5. Nhập vào một mảng 1 chiều gồm N số nguyên ai

  5.1/Sắp xếp bằng số lần ít nhất sao cho số lẻ lên đầu dãy, số chẵn xuống cuối dãy.

  5.2(tạo mảng phụ) sắp xếp mảng theo chiều tăng dần của số lượng các ước.

  5.3(tạo mảng phụ)Sắp xếp mảng theo chiều giảm dần của tổng các chữ

  5.4 In ra mảng ở dạng nhị phân (Đổi mỗi phần tử sang dạng nhị phân)

  Bài 6. Nhập vào một mảng 1 chiều gồm N số nguyên ai

  6.1/ In ra đoạn con gồm K phần tử liên tiếp có tổng lớn nhất

  6.2/In ra đoạn con gồm L phần tử liên tiếp có tích nhỏ nhất.

  6.3/ In ra đoạn con dài nhất gồm các phần tử dương liên tiếp.

  6.4/ In ra đoạn con dài nhất gồm các phần tử đan dấu nhau dài nhất

  6.5/In ra đoạn con dài nhất gồm các phần tử luân phiên tăng giảm dài nhất

  Bài 7. Nhập vào một mảng 1 chiều gồm N số nguyên ai

  7.1/ In ra đoạn con (gồm các phần tử liên tiếp) dài nhất có tổng chia hết cho K

  7.2/In ra đoạn con (gồm các phần tử liên tiếp) dài nhất có số lượng số dương hơn số lượng số âm đúng 1 số.

  7.3/In ra đoạn con (gồm các phần tử liên tiếp) dài nhất có tổng lớn nhất

  Bài 8. Nhập vào một mảng 1 chiều gồm N số nguyên ai

   Xóa bỏ ít nhất một số phần tử để các phần tử còn lại (giữ nguyên thứ tự) tạo thành một dãy :

  8.1/ Tăng dần

  8.2/Giảm dần

  8.3/Dãy chia hết hoàn toàn (số sau chia hết cho số trước)

  8.4/Dãy số không có bất kì hai số nào có tổng chia hết cho M

  8.5/Dãy số nguyên tố cùng nhau (hai số bất kì có UCLN bằng 1)