AMBIENT

Hỏi đáp Toán lớp 4 Tiểu Học

Hỏi đáp Toán lớp 4

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Quốc Hùng

  Một khu vườn HCN có nửa chu vi là 128m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 32m. Người ta để 36dm làm lối đi rồi đóng cọc và dùng dây kẽm rào 5 vòng xung quanh khu vườn. Tính số mét dây kẽm cần dùng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyenbaochau baochau

  1/   Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết 3/5 khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũtrụ đó chở bao nhiêu tấn hàng bị thay thế?

  2/   Có một kho gạo, lần đầu ta lấ ra 25 500kg gạo, lần sau lấy số gạo bằng 2/5 số gạo lấy lần đầu thì trng kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho đó có bao hiêu tấn gạo?

  3/   Một hình nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?

  4/   Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu kí-lô-gam mỗi loại?

  5/   Chu vi hình chữ nhaạt là 630m, chiều dài gấp rưỡichiều rộng. Tính chiều dài, chiều rộng của hình đó.

  làm giúp miình nhé các onee-chan

  Theo dõi (1) 30 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  Tổng của hai số lẻ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng chỉ có 7 số chẵn liên tiếp.

  Theo dõi (2) 81 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy

  Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

  Theo dõi (0) 81 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Có 87l dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10l dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3l dầu. Hỏi mỗi thùng lúc đầu chứa bao nhiêu lít dầu?

  Theo dõi (0) 32 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  Số học sinh lớp 4A xếp 4 hàng, mỗi hàng có 8 bạn. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn trai, bạn gái xếp hàng?

  Theo dõi (0) 59 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh

  Cho các chữ số 3, 4, 5.

  a) Từ các chữ số đó hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau.

  b) Tính tổng của các số đó.

  Theo dõi (0) 69 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang

  Không tính, hãy so sánh tổng A và tổng B:

  A = 3456 + 4563 + 5634 + 6345

  B = 6543 + 5436 + 4365 + 3654.

  Theo dõi (0) 65 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu

  Tính tổng của:

  a) Các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 99 (Số chia 2 dư 1 gọi là số lẻ).

  b) Các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 100 (Số chia hết cho 2 gọi là số chẵn).

  Theo dõi (0) 25 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh

  Tính tổng của:

  a) 10 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1.

  b) 100 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1.

  Theo dõi (0) 49 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang

  Khi thực hiện phép cộng số có ba chữ số với 135, một bạn đã viết sai là đổi chỗ chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục cũa số 135 nên có kết quả là 790. Hãy tìm tổng đúng cũa hai số đã cho.

   

  Theo dõi (0) 42 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo

  Khi thực hiện phép trừ hai số, một bạn đã sơ ý viết sai số trừ như sau: Ở hàng chục là 8 viết thành 2, ở hàng đơn vị là 3 viết thành 5 nên có kết quả là 2005. Hãy tìm hiệu đúng của hai số đã cho.

  Theo dõi (0) 30 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy