ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. A. ahead B. instead C. seat-belt D. bread

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

( Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại )

1. A. ahead B. instead C. seat-belt D. bread

2. A. left B. centre C. enter D. frighten

3. A .traffic B. plane C. station D. pavement

4. A. washed B. needed C. danced D. matched

5. A. wanted B. filled C. stayed D. played

6. A. new B.sew C. few D. knew

7. A. noon B. tool C. blood D. spoon

8. A .plays B. looks C. wants D. helps

9. A. decided B. played C. listened D. enjoyed

10. A. who B. when C. where D. what

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • 1. A. ahead B. instead C. seat-belt D. bread

  2. A. left B. centre C. enter D. frighten

  3. A .traffic B. plane C. station D. pavement

  4. A. washed B. needed C. danced D. matched

  5A. wanted B. filled C. stayed D. played

  6. A. new B.sew C. few D. knew

  7. A. noon B. tool C. blood D. spoon

  8. A .plays B. looks C. wants D. helps

  9A. decided B. played C. listened D. enjoyed

  10. A. who B. when C. where D. what

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

  ( Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại )

  1. A. ahead B. instead C. seat-belt D. bread

  2. A. left B. centre C. enter D. frighten

  3. A .traffic B. plane C. station D. pavement

  4. A. washed B. needed C. danced D. matched

  5. A. wanted B. filled C. stayed D. played

  6. A. new B.sew C. few D. knew

  7. A. noon B. tool C. blood D. spoon

  8. A .plays B. looks C. wants D. helps

  9. A. decided B. played C. listened D. enjoyed

  10. A. who B. when C. where D. what

    bởi Nguyễn Lê Phương Thảo 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. C

  2. D

  3. A

  4. B

  5. A

  6. B

  7. C

  8. A

  9. A

  10. A

  Chúc các bạn học tốt!

    bởi Trương Huy Hoàng 20/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5. A

  6. B

  7. C

  8. A

  9. A

  10. A

    bởi Nguyễn Đăng Chiến 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1